Llinell Wybodaeth Yr Adran Iau
Junior Information Hotline
0775 9089 232
Am wybodaeth ynglyn threfniant gemau a hyfforddiant yr Adran Iau.
I roi gwybopdaeth ar y lein cysylltwch a Geraint Fn 01492 650960

Nifer ymwelwyr i'r dudalen hon ers 1af Ionawr 1999

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys ychydig wybodaeth am Glwb Rygbi Nant Conwy. Sefydlwyd y Clwb yn swyddogol ym 1980. Mae yma nifer o dimau gan gynnwys dau dm hyn, tm Ieuienctid, a nifer fawr o dimau dan 16 oed.
Yn dilyn ennill pencampwriaeth adran 6 y gogledd yn 2001-2002 bydd Nant Conwy yn esgyn i adran 5 y gogledd. Mae gan y clwb ddau gae chwarae ynghyd a maes ymarfer ac ystafelloedd newid modern sy'n cynnwys campfa fodern. Y Llew Coch neu'r Red yw cartref cymdeithasol y clwb.

Welcome to the Web site of Clwb Rygbi Nant Conwy Rugby. Our Rugby Club was established in 1980. We have a number of teams including two senior sides, one Youth, and a number of teams under the age of 16.
From 1999 the first team has been playing in division 6 north of the national league as a result of winning that league in 2001-2002 Nant Conwy will play in division 5 north in 2002-2003.
The club has two playing fields a spacious floodlit training area and modern changing facilities which includes a modern gymnasium. The social home is the Red Lion, Llanrwst.

Ymunwch!
Gallwch fwynhau manteision aelodaeth wrth ymuno a Chlwb 200 Clwb Rygbi Nant Conwy.
Cliciwch yma i dderbyn ffurflen ymaelodi. (dogfen Word)

I gysylltu a ni/To contact us:

Clwb Rygbi Nant Conwy
Pant Carw
Trefriw
Llanrwst

Anfonwch e-bost/ Send e-mail to ymholiadau@nantconwy.net