folk.gif

Most legends and folk tales have a grain of truth and are well worth studying. I'm not too sure about the "Celtic" emphasis I see on many sites. Allthough we are descended from the Celts the real Welsh people have not felt "celtic" since they developed their own identity as the Cymry, between the 3rd and 6th Century A.D. (well, as a Welshman, that's my opinion!).

Y mae'r adran yma fy wêfan yn cynnwys erthyglau, detholiadau, cerddoniaeth a straeon werin Gymreig - nid rhy gormod am Frenin Arthur a felly a ddim rhy hansesol chwaith. Mewn bron bôb stori y mae rhywfaint ô wîr. 'Rwyn ddim yn siwr am y pwyslais ar y disgrifiaid "celtaid" 'rwyn weld mewn llawer ô safleoedd ar y wê. Y mae'r pobl ein wlâd wedi bôd y Cymry es 'talwm (wel, yn fy marn i rhywsyt!)

On this site / Mewn y safle hon

The Dream of Macsen Wledig     Transcribed from the Everyman edition.     It is the translation by G. and T. Jones 1949

An "academic" history of  Emperor Maximillium (Macsen Wledig) by Walter E.Roberts


Welsh Incident by Robert Graves © A.P.Watt Ltd on behalf of the Robert Graves Copyright Trust.

Cwm Pennant by Eifion Wyn

Eifionydd gan R.Williams Parry

Giraldus Cambrensis (Gerald of Wales): "On the Welsh" / Gerald y Cymro "y Cymry"

"The Lament for Llywelyn ap Gruffudd" by Gruffudd ap Yr Ynad Coch,1282.

Welsh Songs and Poetry of the Sea/ Cerddi a Farddoniaeth y Mor


Cantre'r Gwaelod  Welsh tale and poem in the Atlantis tradition./ Barddoniaeth gan J.J. Williams


Hugh Pugh  - Famous sailor/ Huw Puw - Forwr enwog

March 2008 - Complete new section with my illustrated stories
Mawrth 2008 - Adran newydd sbon gyda fy storiau ddarluniadol

{short description of image}

Other Pages on this Site/ Tudalenau eraill ar y Safle yma


|Homeand Menu| |Family History| |Wales and Criccieth| |Maritime Database|
Top / Pen

Guest Book and Contact Details

Click here to go back to previous page!


{short description of image} Robert Dafydd Cadwalader. Gricieth. 2004 ©

Û â û ô î ê Ê Î Ô â î