{short description of image}
Coats of Arms of Llywelyn ap Gruffydd and Owain Gwynedd


Baner Glyndwr
Baner Glyndwr The arms of the "True" Prince of Wales
These pages contain much Welsh material; especially about the North West, where I was born and raised.

Wales is a principality of the island of Great Britain and politically, part of  the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Prince of Wales is a member of the British (English) royal family. The last native Prince was killed in 1282. The area described in this site covers the old English counties of Caernarvonshire, Anglesey and Meirioneth. These roughly coincide with the ancient kingdom of Gwynedd which (less Anglesey) is what the area is again named. Recently a limited degree of devolution has been granted - (That's it - no more politics (intentionally) on this website - RDC)

NODYN....... Y fî fy hyn sydd wedi gyfieithu'r erthyglau yma î'r Cymraeg (ddim y ffordd arall 'rwyn ofn!). Maddewch ynrhyw gangymeriadau gramadegol ac yn y treiglo. Y mae ô'n amhosibl i gosod rhei ô'r acenau i mewn heb rhaglen pwrpasol.

Efallai 'mae'n edrych fel 'rwyn anghyson hefo fy sillafu ô enwau rhei llefydd fel Portmadoc/Porthmadog, Caernarvon/Caernarfon, Criccieth/Cricieth, Nevin/Nefyn. Yn wîr, mae'r sillafu wedi newid ddros y flynyddoedd
 


Eifionydd gan R.Williams Parry

CONTENTS / CYNNWYS

Click here For a history of my home town of Criccieth and surrounding area.

Hanes Gricieth a gwmwd Eifionydd
Click here for some pictures of Criccieth - from land, sea and air!
Cliciwch yma am lluniau o Gricieth  - ô'r tîr, môr ac awyr!
Click here For my Family History Cliciwch yma am Hanes fy Nheulu
Click Here for information for visitors to the area Cliciwch yma am wybodaeth i ymwelwyr i'r ardal

Click here   for my Gwynedd Maritime Database/

Many pages that look into the proud maritime heritage of the area.

Hysbysrwyd Arforol Gwynedd

Llawer o dudalenau am y traddodiad arforol adnabyddus yr ardal.
Click here   Articles and links to sites about old Welsh culture and literature -
some academic - some romantic - historical fact, legends and folklore
Cliciwch Yma am
Erthyglau a straeon eraill ynglun a llenyddiaeth a cultiwr hen Gymru a cysylltiadau i safleoedd gyfelyb - rhei hanesol ag academig - rhei rhamantus 
Tracing your Welsh Roots Archwillio eich gyndadau Gymreig
Eifionydd local history and genealogy sources Tarddiadau bro Eifionydd ac achyddiaeth yr ardal
March 2008 - Complete new section with my illustrated stories
Mawrth 2008 - Adran newydd sbon gyda fy storiau ddarluniadol


Some Recommended Links / Dolenau Werth Ymweld
Wales on the Web
From the National Library of Wales
Cymru ar y We O'r Llyfrgell Cenedlaethol
North Wales Index Message Board
Contact your friends, leave queries
or just read the messages
Bord Neges NWIMB
Gohebwch gyda eich frindiau, postiwch gofyniadau neu ddarllen y negesau
"The Castles of Wales" site which contains much information on Welsh castles and the history of  early/medieval Wales / Gwynedd, Owain Glyndwr's rebellion etc. Cestyll Brodorol Cymreig
Ychydig ô'r wefan yng Nghymraeg
Kingdoms of Wales. David Ford's excellent site
History of all the Kingdoms, Pedigrees of the kings and princes, maps etc
Cliciwch yma am safle David Ford sydd yn cynnwys hanes hôll teyrnasau Cymru, achau'r brenhinoedd â'r tywysogion, mapiau... mwy
Click here for the latest local news in the CAMBRIAN NEWS .....Updated every Friday (Supposed to anyway). CAMBRIAN NEWS ......Newyddion yr ardal . Newidir bôb Dydd Gwener (wel, ambell trô)

CONTACT ME CYSYLLTU HEFO FI